برچسب زده شده: «لولا

دادگاه استیناف برزیل حکم فساد «لولا داسیلوا» را تأیید کرد

دادگاه استیناف برزیل حکم فساد «لولا داسیلوا» را تأیید کرد

دادگاه استیناف برزیل حکم فساد «لولا داسیلوا» را تأیید کردیک دادگاه استیناف در برزیل روز چهارشنبه حکم فساد و ارتشاء بانفوذترین سیاستمدار این کشور را تأیید کرد. دادگاه استیناف برزیل حکم فساد «لولا داسیلوا»...