برچسب زده شده: لیستی بررسی

لیستی از مدیران فیش‌های حقوقی در دست بررسی است

لیستی از مدیران فیش‌های حقوقی در دست بررسی است

لیستی از مدیران فیش‌های حقوقی در دست بررسی است دادستان کل کشور گفت: امیدوارم بتوانیم در رسیدگی به موضوع فیش‌های حقوقی نامتعارف در برابر خواست مقام معظم رهبری و مسئولان عالیه نظام و مردم...