برچسب زده شده: «مأموران شد

حکم تبرئه «مأموران سدمعبر» از قتل، رد شد

حکم تبرئه «مأموران سدمعبر» از قتل، رد شد

قضات دیوان عالی کشور، قتل شبه‌عمد راننده وانت در حمله مأموران سدمعبر شهرداری را نپذیرفتند. پرونده به دادگاه جنایی دیگری ارجاع داده شده است تا متهمان که از اتهام قتل تبرئه شده بودند، بار...