برچسب زده شده: «ماکو»/تایید حوزه‌

بازشماری آرای «ماکو»/تایید نتیجه انتخابات 4 حوزه‌ دیگر+اسامی

بازشماری آرای «ماکو»/تایید نتیجه انتخابات 4 حوزه‌ دیگر+اسامی

بازشماری آرای «ماکو»/تایید نتیجه انتخابات 4 حوزه‌ دیگر+اسامیعضو حقوقدان شورای نگهبان گفت:‌ نتیجه انتخابات 4 حوزه از 5 حوزه انتخابیه باقیمانده، تایید شده است. بازشماری آرای «ماکو»/تایید نتیجه انتخابات 4 حوزه‌ دیگر+اسامی عضو حقوقدان...