برچسب زده شده: «ماکو» در

تایید صحت انتخابات در حوزه انتخابیه «ماکو»

تایید صحت انتخابات در حوزه انتخابیه «ماکو»

تایید صحت انتخابات در حوزه انتخابیه «ماکو» سخنگوی هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شورای نگهبان از تایید صحت انتخابات در حوزه انتخابیه «ماکو» در جلسه امروز شورای نگهبان خبر داد. تایید صحت انتخابات در...