برچسب زده شده: مثلث روحانی

مثلث مرگ بر سر مردم خوزستان/ آقای روحانی و معاون اول هنوز هم گریه می‌کنید؟

مثلث مرگ بر سر مردم خوزستان/ آقای روحانی و معاون اول هنوز هم گریه می‌کنید؟

مثلث مرگ بر سر مردم خوزستان/ آقای روحانی و معاون اول هنوز هم گریه می‌کنید؟استان خوزستان بار دیگر شاهد تراژدی است. روحانی در سفر انتخاباتی به اهواز گفته بود: “آن روز که ریزگرد و...