برچسب زده شده: مجاز شدند

داوطلبان پزشکی مجاز به ادامه تحصیل مجدد در دوره‌های رایگان شدند

داوطلبان پزشکی مجاز به ادامه تحصیل مجدد در دوره‌های رایگان شدند

داوطلبان پزشکی مجاز به ادامه تحصیل مجدد در دوره‌های رایگان شدند رئیس سازمان سنجش درباره آرای دیوان عدالت اداری درباره ۲ بند دفترچه کنکور گفت: با این رای افرادی که یکبار از آموزش رایگان...