برچسب زده شده: مجلس اعتدالگراست؟

مجلس آینده چند درصد اصولگرا، اصلاح‌طلب یا اعتدالگراست؟

مجلس آینده چند درصد اصولگرا، اصلاح‌طلب یا اعتدالگراست؟

این روزها با اتمام کار انتخابات همه منتظرند تا ببینند مجلس دهم با چه آرایش سیاسی کار خود را آغاز خواهد کرد. عکس دانلود فیلم خارجی