برچسب زده شده: مجلس جناح‌بازی

مجلس خبرگان جای جناح‌بازی و جوان‌گرایی نیست

مجلس خبرگان جای جناح‌بازی و جوان‌گرایی نیست

رئیس مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه جایگاه مجلس خبرگان بسیار حساس است و جای جناح‌بازی و جوان‌گرایی نیست گفت: اعضای خبرگان باید خودشان فی الجمله مجتهد باشند تا بتوانند در موقع لزوم حق...