برچسب زده شده: مجید غبار»

اظهارنظر مجید مجیدی درباره «ایستاده در غبار»

اظهارنظر مجید مجیدی درباره «ایستاده در غبار»

مجید مجیدی معتقد است، فیلم «ایستاده در غبار» اتفاق بزرگی در سینما است و از نظر تکنیکی و از جهت پرداخت، ساخت چنین فیلمی جسارت بسیار بزرگی را می‌خواهد. دانلود موزیک ورزش و زندگی