برچسب زده شده: محتوای

استارتاپ ویکند «یادگیری و محتوای الکترونیکی» برگزار می‌شود

استارتاپ ویکند «یادگیری و محتوای الکترونیکی» برگزار می‌شود

استارتاپ ویکند «یادگیری و محتوای الکترونیکی» برگزار می‌شوداستارتاپ ویکند (یادگیری الکترونیکی و محتوای الکترونیکی) با همکاری پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و مرکز آموزش الکترونیکی دانشگاه تهران از 9 تا 11 اسفندماه 1396...