برچسب زده شده: محسن صیادشیرازی

روایتی از محسن رضایی درباره شهید صیادشیرازی

روایتی از محسن رضایی درباره شهید صیادشیرازی

روایتی از محسن رضایی درباره شهید صیادشیرازیبه اداره عملیات سپاه رفتم و ایشان(صیادشیرازی) را در حالی دیدم که روی کالک(نقشه) عملیاتی نشسته و منطقه کردستان را با ماژیک مشخص می‌کنند. قرار بود ایشان به...