برچسب زده شده: محل ترک

خالد بحاح محل اقامت خود را در ریاض ترک کرد

خالد بحاح محل اقامت خود را در ریاض ترک کرد

خالد بحاح محل اقامت خود را در ریاض ترک کرد «خالد بحاح» معاون رئیس جمهور و نخست وزیر (خود خوانده) برکنار شده یمن روز یکشنبه (امروز) کاخ پادشاهی که در آن اقامت داشته را...