برچسب زده شده: محمد شد

محمد عسگری دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شاهد شد

محمد عسگری دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شاهد شد

محمد عسگری دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شاهد شددر اولین جلسه شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شاهد محمد عسگری به عنوان دبیر این تشکل انتخاب شد محمد عسگری دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه...

محمد سلطانی فر معاون مطبوعاتی شد

محمد سلطانی فر معاون مطبوعاتی شد

محمد سلطانی فر معاون مطبوعاتی شدوزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با صدور حکمی محمد سلطانی‌فر را به عنوان معاون مطبوعاتی این وزارتخانه منصوب و حسین انتظامی را به عنوان دستیار ارشد خود معرفی کرد....