برچسب زده شده: «محمود خود

جزئیات پرونده «محمود صادقی»/ دستور جلب به قوت خود باقیست

جزئیات پرونده «محمود صادقی»/ دستور جلب به قوت خود باقیست

جزئیات پرونده «محمود صادقی»/ دستور جلب به قوت خود باقیست دادستان تهران درباره موضوع جلب محمود صادقی نماینده تهران گفت: دستور جلب بازپرس درباره این موضوع به قوت خود باقی است. جزئیات پرونده «محمود...