برچسب زده شده: مخالفت

تجمع اعتراض آمیز دانشجویی در مخالفت با انتقال پایتخت صهیونیسم به قدس برگزار می‌شود

تجمع اعتراض آمیز دانشجویی در مخالفت با انتقال پایتخت صهیونیسم به قدس برگزار می‌شود

تجمع اعتراض آمیز دانشجویی در مخالفت با انتقال پایتخت صهیونیسم به قدس برگزار می‌شودمسئول قرارگاه شهید زین‌الدین بسیج دانشجویی خراسان رضوی با بیان این که بسیج دانشجویی خراسان رضوی تجمع اعتراض آمیز در مخالفت...

هر کس با قدرت دفاعی مخالفت کند با امنیت کشور بازی کرده است

هر کس با قدرت دفاعی مخالفت کند با امنیت کشور بازی کرده است

هر کس با قدرت دفاعی مخالفت کند با امنیت کشور بازی کرده استوزیر پیشین دفاع می‌گوید مخالفت با قدرت دفاعی بازی با کیان و امنیت کشور است. هر کس با قدرت دفاعی مخالفت کند...

ترامپ: اگر با نامزدی من مخالفت شود تظاهرات راه می‌اندازم

ترامپ: اگر با نامزدی من مخالفت شود تظاهرات راه می‌اندازم

دونالد ترامپ نامزد ریاست جمهوری آمریکا از حزب جمهوری خواه تهدید کرد اگر این حزب با نامزدی او در انتخابات مخالفت کند تظاهرات به راه خواهد انداخت. بازار بورس مجله اینترنتی