برچسب زده شده: «مخالف‌خوانی» امکانات

«مخالف‌خوانی» پرستیژ سیاسی بعضی‌ها شده/ کسانی که امکانات مملکت دستشان بوده باید پاسخگو باشند نه طلبکار!

«مخالف‌خوانی» پرستیژ سیاسی بعضی‌ها شده/ کسانی که امکانات مملکت دستشان بوده باید پاسخگو باشند نه طلبکار!

«مخالف‌خوانی» پرستیژ سیاسی بعضی‌ها شده/ کسانی که امکانات مملکت دستشان بوده باید پاسخگو باشند نه طلبکار!مدیرمسؤل روزنامه جوان گفت: کسانی که اختیاراتی داشتند برای پوشاندن ناکامی‌ها و اینکه کارنامه قابل دفاعی ندارند، طلبکار نظام...