برچسب زده شده: مدیران کنید!!

در وصف مدیران شیشلیک خور اما بی خاصیت/  آقای مدیر اشتباه دارید شفاف سازی می کنید!!

در وصف مدیران شیشلیک خور اما بی خاصیت/ آقای مدیر اشتباه دارید شفاف سازی می کنید!!

در وصف مدیران شیشلیک خور اما بی خاصیت/ آقای مدیر اشتباه دارید شفاف سازی می کنید!! باز هم یکی از مدیران دولت تدبیر و امید با کلامی حماسه آفرید و بر زخم مردم نگون...