برچسب زده شده: مدیرعامل طاقت

مدیرعامل تراکتورسازی طاقت برد را نداشت!

مدیرعامل تراکتورسازی طاقت برد را نداشت!

مدیرعامل تراکتورسازی طاقت برد را نداشت! مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی تبریز بعد از دیدار مقابل ذوب آهن به دلیل مشکل قلبی به بیمارستان منتقل شد. مدیرعامل تراکتورسازی طاقت برد را نداشت! (image) مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی...