برچسب زده شده: مدیریت ارزی

مدیریت بازار ارز؛ هدف کوتاه مدت انتشار اوراق سپرده ارزی

مدیریت بازار ارز؛ هدف کوتاه مدت انتشار اوراق سپرده ارزی

مدیریت بازار ارز؛ هدف کوتاه مدت انتشار اوراق سپرده ارزیمعاون ارزی بانک مرکزی،مدیریت بازار ارز را هدف کوتاه مدت انتشار اوراق سپرده مبتنی بر ارز عنوان کرد و گفت: در میان مدت و بلندمدت...