برچسب زده شده: «مدیریت می‌شود

با مدیریت رفتار عمومی، خسارت زلزله بسیار کاهش می‌یابد/ جای خالی سامانه «هشدار زلزله» در صداوسیما حس می‌شود

با مدیریت رفتار عمومی، خسارت زلزله بسیار کاهش می‌یابد/ جای خالی سامانه «هشدار زلزله» در صداوسیما حس می‌شود

با مدیریت رفتار عمومی، خسارت زلزله بسیار کاهش می‌یابد/ جای خالی سامانه «هشدار زلزله» در صداوسیما حس می‌شودواقعیت این است که این موضوع در هیچ جایی ثابت نشده است، نه تنها در کشور ما....

کارگاه آموزشی «مدیریت فناوری» در دانشگاه سیستان و بلوچستان برگزار می‌شود

کارگاه آموزشی «مدیریت فناوری» در دانشگاه سیستان و بلوچستان برگزار می‌شود

کارگاه آموزشی «مدیریت فناوری» پنجم و ششم اسفندماه به همت پارک علم و فناوری استان سیستان و بلوچستان با همکاری دانشگاه سیستان و بلوچستان در این دانشگاه برگزار می‌شود. آلرژی و تغذیه ترانه