برچسب زده شده: مدیر تعیین

مدیر امور اداری و پشتیبانی  دانشگاه ایلام تعیین شد

مدیر امور اداری و پشتیبانی دانشگاه ایلام تعیین شد

مدیر امور اداری و پشتیبانی دانشگاه ایلام تعیین شد خورانی به عنوان مدیر امور اداری و پشتیبانی دانشگاه ایلام منصوب شد. مدیر امور اداری و پشتیبانی دانشگاه ایلام تعیین شد (image) خورانی به عنوان...