برچسب زده شده: مراسم کرد

ظریف در مراسم تدفین جلال طالبانی شرکت کرد

ظریف در مراسم تدفین جلال طالبانی شرکت کرد

ظریف در مراسم تدفین جلال طالبانی شرکت کرد ظریف در مراسم تدفین جلال طالبانی شرکت کرد ظریف در مراسم تدفین جلال طالبانی شرکت کرد

مراسم سی و هفتمین سالگرد تاسیس جهاد دانشگاهی آغاز به کار کرد

مراسم سی و هفتمین سالگرد تاسیس جهاد دانشگاهی آغاز به کار کرد

مراسم سی و هفتمین سالگرد تاسیس جهاد دانشگاهی آغاز به کار کرد مراسم سی و هفتمین سالگرد تاسیس جهاد دانشگاهی آغاز به کار کرد مراسم سی و هفتمین سالگرد تاسیس جهاد دانشگاهی آغاز به...