برچسب زده شده: مردان بین

اگر مردان به تنهایی نان‌آور خانه باشند، سلامت‌شان از بین می‌رود!

اگر مردان به تنهایی نان‌آور خانه باشند، سلامت‌شان از بین می‌رود!

اگر مردان به تنهایی نان‌آور خانه باشند، سلامت‌شان از بین می‌رود! به گفته محققان ایفای نقش نان‌آور خانه برای سلامت مرد خطرناک و برای زنان غرورآفرین است. اگر مردان به تنهایی نان‌آور خانه باشند،...