برچسب زده شده: مردان هستند

مردان سیاسی فرانسه به دنبال صید ماهی از آب گل آلود هستند

مردان سیاسی فرانسه به دنبال صید ماهی از آب گل آلود هستند

مردان سیاسی فرانسه به دنبال صید ماهی از آب گل آلود هستندیک کارشناس مسائل سیاست خارجی گفت: عملکرد فرانسه در حوزه روابط با ایران و در حوزه برجام از سال‌ها قبل قابل نقد است،حرکات...