برچسب زده شده: مردم نفع

ادامه اهانت به رییس‌جمهور نه به نفع نظام است نه به نفع مردم

ادامه اهانت به رییس‌جمهور نه به نفع نظام است نه به نفع مردم

ادامه اهانت به رییس‌جمهور نه به نفع نظام است نه به نفع مردم ادامه اهانت به رییس‌جمهور نه به نفع نظام است نه به نفع مردم ادامه اهانت به رییس‌جمهور نه به نفع نظام...