برچسب زده شده: مروری دوران

مروری بر پیچیده‌ترین پرونده دوران ریاست‌جمهوری ترامپ/ گره محکم پوتین

مروری بر پیچیده‌ترین پرونده دوران ریاست‌جمهوری ترامپ/ گره محکم پوتین

مروری بر پیچیده‌ترین پرونده دوران ریاست‌جمهوری ترامپ/ گره محکم پوتینترامپ که به خوبی می داند از ابتدای کار همه جمهوری خواهان یا با او مخالف بودند و یا او را تنها گزینه موجود می...