برچسب زده شده: مسئولان باشند

مسئولان برای رسیدگی به اقشار آسیب‌پذیر جامعه اهتمام جدی داشته باشند

مسئولان برای رسیدگی به اقشار آسیب‌پذیر جامعه اهتمام جدی داشته باشند

مسئولان برای رسیدگی به اقشار آسیب‌پذیر جامعه اهتمام جدی داشته باشندمرجع تقلید شیعیان با تأکید بر رسیدگی به محرومان جامعه از سوی مسئولان گفت: رفتن شخص به مناطق محروم و دیدن اقشار آسیب‌پذیر جامعه...

تمامی مسئولان باید نگاه ویژه‌ای به اقتصاد مقاومتی داشته باشند

تمامی مسئولان باید نگاه ویژه‌ای به اقتصاد مقاومتی داشته باشند

تمامی مسئولان باید نگاه ویژه‌ای به اقتصاد مقاومتی داشته باشندیک عضو کمیسیون تلفیق بودجه 95 با تاکید بر لزوم توجه ویژه مجلس فعلی و مجلس دهم به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی گفت که علاوه بر...