برچسب زده شده: مسائل روشنفکران

اندر حکایت مسائل اشتباهی روشنفکران وطنی

اندر حکایت مسائل اشتباهی روشنفکران وطنی

اندر حکایت مسائل اشتباهی روشنفکران وطنی روشنفکر به اصطلاح به کسی اطلاق می‌شود که عمده کارش را فعالیت فکری در بر می‌گیرد و از آنجایی که هر کاری ثمره‌ای دارد، ثمره فعالیت روشنفکر هم...