برچسب زده شده: مستقیما

آمریکا: باید مستقیما با کره شمالی مذاکره کنیم

آمریکا: باید مستقیما با کره شمالی مذاکره کنیم

آمریکا: باید مستقیما با کره شمالی مذاکره کنیممذاکره کننده اصلي آمريکا درباره کره شمالي اعلام کرد آمريکا بايد ديپلماسي مستقيم با کره شمالي را به موازات سياست تحريم خود بر سر برنامه هسته‌اي اين...