برچسب زده شده: مستقیم

نخستین خط کشتیرانی مستقیم خرمشهر به عمان افتتاح شد

نخستین خط کشتیرانی مستقیم خرمشهر به عمان افتتاح شد

نخستین خط کشتیرانی مستقیم خرمشهر به عمان افتتاح شدخط کشتیرانی خرمشهر به بندر صحار کشور عمان افتتاح شد تا سومین خط کشتیرانی و نخستین خط کشتیرانی باری ایران و عمان باشد. نخستین خط کشتیرانی...