برچسب زده شده:  مسلمانان قربانی

 مسلمانان و مسیحیان قربانی تروریسم بوده اند

 مسلمانان و مسیحیان قربانی تروریسم بوده اند

 مسلمانان و مسیحیان قربانی تروریسم بوده اند باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با تاکید بر اینکه مسیحیان و مسلمانان، هر دو قربانی تروریسم بوده اند، گفت: هدف تروریست ها ضعیف کردن ایمان مردم و...