برچسب زده شده: «مشقِ» کسی

«مشقِ» این میدان را چه کسی می‌نویسد؟

«مشقِ» این میدان را چه کسی می‌نویسد؟

«مشقِ» این میدان را چه کسی می‌نویسد؟چند شب است بازیگران، هنرمندان، خوانندگان سنتی، ماشین‌های آنتیک و قدیمی و حتی غرفه‌هایی از بستنی، دسر و خوراکی را به «میدان مشق» می‌آورند، تا درهای این مجموعه...