برچسب زده شده: مشهد مردم

توقف قطار مشهد تهران سرگردانی مسافران را رقم زد/دستگاه های امدادی و وزارت راه برای کمک به مردم بشتابند

توقف قطار مشهد تهران سرگردانی مسافران را رقم زد/دستگاه های امدادی و وزارت راه برای کمک به مردم بشتابند

توقف قطار مشهد تهران سرگردانی مسافران را رقم زد/دستگاه های امدادی و وزارت راه برای کمک به مردم بشتابندرئیس کمیسیون عمران مجلس، از سرگردانی مسافران قطار متوقف شده در حوالی تهران انتقاد کرد و...