برچسب زده شده: مطالبات دانشجویان

مطالبات قانونی دانشجویان دکتری پیگیری می‌شود

مطالبات قانونی دانشجویان دکتری پیگیری می‌شود

مطالبات قانونی دانشجویان دکتری پیگیری می‌شودوزیر علوم در دیدار با نمایندگان کمپین مطالبات دانشجویان دکتری، اعلام کرد: مطالبات قانونی دانشجویان دکتری در چارچوب قوانین و مقررات پیگیری می‌شود. مطالبات قانونی دانشجویان دکتری پیگیری می‌شود...

مطالبات کاربران در صفحه شخصی غلامی/ دانشجویان خواستار رسیدگی به مطالبات دانشجویی دکتری شدند

مطالبات کاربران در صفحه شخصی غلامی/ دانشجویان خواستار رسیدگی به مطالبات دانشجویی دکتری شدند

مطالبات کاربران در صفحه شخصی غلامی/ دانشجویان خواستار رسیدگی به مطالبات دانشجویی دکتری شدنددانشجویان دکتری وزارت علوم در صفحه شخصی وزیر علوم در اینستاگرام خواستار رسیدگی به مطالبات دانشجویان دکتری شدند. مطالبات کاربران در...