برچسب زده شده: مطالبات دانشگاه‌ها

لزوم پیگیری مطالبات فرهنگی توسط دانشجویان در محیط دانشگاه‌ها

لزوم پیگیری مطالبات فرهنگی توسط دانشجویان در محیط دانشگاه‌ها

لزوم پیگیری مطالبات فرهنگی توسط دانشجویان در محیط دانشگاه‌ها در دیدار مسئولین بسیج دانشجویی دانشگاه فردوسی با دادستانی مشهد، دانشجویان ضمن قدردانی از اقدامات اخیر دادستانی در حوزه های مبارزه با مفاسد و تخلفات...