برچسب زده شده: مطالبات کنیم

مطالبات رهبر انقلاب در مورد دانشگاه‌ها را محقق کنیم

مطالبات رهبر انقلاب در مورد دانشگاه‌ها را محقق کنیم

مطالبات رهبر انقلاب در مورد دانشگاه‌ها را محقق کنیممسئول نهاد رهبری دانشگاه‌های استان اصفهان گفت: باید دست به دست یکدیگر داده و اقدامات خوبی را برای دانشگاه‌ها رقم بزنیم و مطالبات رهبر انقلاب در...