برچسب زده شده: «مطرب خوانده

برخی مولودی‌ها «مطرب محض» است/ ماجرای ۷۰۰ صفحه شعر مسأله‌دار که در هیأت‌ها خوانده می‌شود

برخی مولودی‌ها «مطرب محض» است/ ماجرای ۷۰۰ صفحه شعر مسأله‌دار که در هیأت‌ها خوانده می‌شود

برخی مولودی‌ها «مطرب محض» است/ ماجرای ۷۰۰ صفحه شعر مسأله‌دار که در هیأت‌ها خوانده می‌شودمجتبی روشن روان گفت: من ۷۰۰ صفحه شعر جمع‌آوری کرده ام که با مبانی اعتقادی ما منافات دارد. از اشعاری...