برچسب زده شده: مطهری: شود

مطهری: شرایط برای اظهارنظر مدنی مردم مهیا شود/با تخریب اموال عمومی برخورد شود

مطهری: شرایط برای اظهارنظر مدنی مردم مهیا شود/با تخریب اموال عمومی برخورد شود

مطهری: شرایط برای اظهارنظر مدنی مردم مهیا شود/با تخریب اموال عمومی برخورد شود مطهری: شرایط برای اظهارنظر مدنی مردم مهیا شود/با تخریب اموال عمومی برخورد شود مطهری: شرایط برای اظهارنظر مدنی مردم مهیا شود/با...

علی مطهری: ستاره‌دار کردن دانشجویان باید منتفی شود

علی مطهری: ستاره‌دار کردن دانشجویان باید منتفی شود

علی مطهری: ستاره‌دار کردن دانشجویان باید منتفی شود علی مطهری: ستاره‌دار کردن دانشجویان باید منتفی شود علی مطهری: ستاره‌دار کردن دانشجویان باید منتفی شود

مطهری: حق تیم ملی امید نبود که حذف شود

مطهری: حق تیم ملی امید نبود که حذف شود

مهاجم تیم فوتبال نفت تهران در مورد اتفاقی که بعد از گل به خودی‌اش افتاد گفت: نمی‌دانم دقیقا چه اتفاقی افتاده و باید در این مورد پرس و جو کنم. گوشی ورزش و زندگی