برچسب زده شده: «معبر» سیاسی

«معبر» روایتگر تاثیر امام حسین (ع) بر معادلات سیاسی است

«معبر» روایتگر تاثیر امام حسین (ع) بر معادلات سیاسی است

«معبر» روایتگر تاثیر امام حسین (ع) بر معادلات سیاسی استکارگردان مستند «معبر» گفت: مهمترین پیام این فیلم تغییرات بزرگی است که امام حسین (ع) و مکتب فکری ایشان بر روی معادلات سیاسی جهان دارد...