برچسب زده شده: معرفی عکس

معرفی برگزیدگان بخش عکس جشنواره فیلم و عکس دانشجویی

معرفی برگزیدگان بخش عکس جشنواره فیلم و عکس دانشجویی

معرفی برگزیدگان بخش عکس جشنواره فیلم و عکس دانشجوییبرگزیدگان بخش عکس هفتمین جشنواره سراسری فیلم و عکس دانشجویی در مراسمی در چابهار معرفی شدند. معرفی برگزیدگان بخش عکس جشنواره فیلم و عکس دانشجویی برگزیدگان...