برچسب زده شده: «معرفی کتاب

معرفی نامزدهای گروه «فلسفه و روانشناسی» جایزه کتاب سال

معرفی نامزدهای گروه «فلسفه و روانشناسی» جایزه کتاب سال

معرفی نامزدهای گروه «فلسفه و روانشناسی» جایزه کتاب سالنامزدهای سی و پنجمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران در گروه «فلسفه و روانشناسی» معرفی شدند. معرفی نامزدهای گروه «فلسفه و روانشناسی» جایزه کتاب...

برگزاری مراسم «معرفی دومین پایتخت کتاب ایران»

برگزاری مراسم «معرفی دومین پایتخت کتاب ایران»

مراسم پایانی دومین «جشنواره روستاها و عشایر دوستدار کتاب» و «معرفی دومین پایتخت کتاب ایران» برگزار می‌شود. خرید غذا ورزش و زندگی