برچسب زده شده: «مقاومت» در

«مقاومت» منطق پیروزی است/ هیچ استدلالی را برای حضور آمریکایی‌ها در منطقه نمی‌پذیریم/ کار ما تا پاکسازی تمام ایادی آمریکا ادامه دارد

«مقاومت» منطق پیروزی است/ هیچ استدلالی را برای حضور آمریکایی‌ها در منطقه نمی‌پذیریم/ کار ما تا پاکسازی تمام ایادی آمریکا ادامه دارد

«مقاومت» منطق پیروزی است/ هیچ استدلالی را برای حضور آمریکایی‌ها در منطقه نمی‌پذیریم/ کار ما تا پاکسازی تمام ایادی آمریکا ادامه داردجانشین فرمانده کل سپاه پاسداران گفت:مقاومت در جهان اسلام قادر است بر سیاست...