برچسب زده شده: «ملاحظات انداخته

«ملاحظات انسانی» آزادسازی مرکز نینوا را به تاخیر انداخته

«ملاحظات انسانی» آزادسازی مرکز نینوا را به تاخیر انداخته

«ملاحظات انسانی» آزادسازی مرکز نینوا را به تاخیر انداخته سخنگوی فرماندهی عملیات مشترک عراق اظهار داشت: نیروهای عراقی قادر به آزادسازی مرکز نینوا از تصرف داعش هستند اما رعایت «ملاحظات انسانی» تحقق این مهم...