برچسب زده شده: «ملیجک» است

فرانسوی‌ها «ملیجک» دربار آمریکا شده‌اند/ گستاخی‌ها برای گرفتن امتیازات بیشتر از ایران است

فرانسوی‌ها «ملیجک» دربار آمریکا شده‌اند/ گستاخی‌ها برای گرفتن امتیازات بیشتر از ایران است

فرانسوی‌ها «ملیجک» دربار آمریکا شده‌اند/ گستاخی‌ها برای گرفتن امتیازات بیشتر از ایران استنماینده سابق مردم تهران گفت: فرانسه قابل اعتماد نیست چون این کشور در مذاکرات نقش «پلیس بد» و در شرایط فعلی نقش...