برچسب زده شده: منتظری است؟

صوت منتظری ردگم‌کنی از حسین فریدون است؟

صوت منتظری ردگم‌کنی از حسین فریدون است؟

صوت منتظری ردگم‌کنی از حسین فریدون است؟ سوژه کردن موضوعات زیرخاکی مثل کلیپ ۶ سال پیش حسن عباسی یا صوت ۲۷ سال پیش منتظری، رد گم کنی های بزرگ برای فراموشی ناکارامدی دولت پیشابرجام...