برچسب زده شده: منتقدان رسول

واکنش منتقدان ترکیه ای به فیلم «محمد رسول الله»

واکنش منتقدان ترکیه ای به فیلم «محمد رسول الله»

واکنش منتقدان ترکیه ای به فیلم «محمد رسول الله» نمایش فیلم مجید مجیدی از زندگی پیامبر اسلام در ترکیه نه تنها مردم را به شدت به خود جلب کرد، بلکه در میان نخبگان جامعه...