برچسب زده شده: «منوچهر درگذشت

«منوچهر پوراحمد» درگذشت

«منوچهر پوراحمد» درگذشت

«منوچهر پوراحمد» درگذشت«منوچهر پوراحمد» کارگردان و بازیگر آثار سینمایی و تلویزیونی جان به جان آفرین تسلیم کرد. «منوچهر پوراحمد» درگذشت «منوچهر پوراحمد» کارگردان و بازیگر آثار سینمایی و تلویزیونی جان به جان آفرین تسلیم...