برچسب زده شده: موسوی رضوی

سیدنظام‌الدین موسوی معاون ارتباطات و رسانه آستان قدس رضوی شد

سیدنظام‌الدین موسوی معاون ارتباطات و رسانه آستان قدس رضوی شد

سیدنظام‌الدین موسوی معاون ارتباطات و رسانه آستان قدس رضوی شدبا حکم تولیت آستان قدس رضوی، سیدنظام‌الدین موسوی به سمت معاون ارتباطات و رسانه آستان قدس رضوی منصوب شد. سیدنظام‌الدین موسوی معاون ارتباطات و رسانه...