برچسب زده شده: موضوع نمی‌کند

ایران درباره موضوع هسته‌ای با آمریکا گفت‌وگو نمی‌کند

ایران درباره موضوع هسته‌ای با آمریکا گفت‌وگو نمی‌کند

ایران درباره موضوع هسته‌ای با آمریکا گفت‌وگو نمی‌کندسخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران گفت: ایران درباره موضوع هسته ای و مسایل مرتبط با حق حاکمیت خود با آمریکا گفت و گو نمی کند. ایران درباره...